Jadual Posyandu ( pengganti surat tugas )


KOP SURAT ( JIKA ADA )

JADUAL POSYANDU
( pengganti surat tugas )

                                                                                                                          Puskesmas : .....................


No        Nama Petugas                          Nama Desa/Posyandu                                        Tanggal

1.        ......, Amd. Keb                             ......../Melati                                                      9 Januari 2013
2.        ......., Amd. Kep                            ......../Purnama                                                 16 Januari 2013
3.        .......                                              ........./Mawar                                                   19 Januari 2013
           Dst. ......                                                                                                                                  Kepala Puskesmas                                                                                                                                   ...........................
                                                                                                                                    NIP. ( jika ada )

No comments:

Post a Comment