Contoh Surat Dinas Permohonan Dana Bantuan APE PAUD


Surat dibawah ini adalah Contoh Format Surat Permohonan Dana Bantuan APE PAUD Tahun 2012

KOP LEMBAGA

Nomor :: …. / …. / …../ 2012
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Dana Bantuan
             APE PAUD Tahun 2012

Yang Terhormat,
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi …….…….
U.p Kepala Bidang PAUD/PNFI *)
Jl. ………………..,
………………………..

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lembaga PAUD  :
Alamat Lembaga PAUD : Jalan ……Rt/Rw…., Dusun/Desa……Kec……
  Kab…., Prov…..
Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di lembaga kami, bersama
ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Tahun
2012 kepada Dinas Pendidikan Provinsi ……….

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, kami lampirkan :
a. Proposal Dana Bantuan APE PAUD Tahun 2012;
b. Surat Rekomendasi / Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.


                                                                                                                               ......, tgl-bln-thn
   Kepala UPT Pendidikan                                                                                       Ketua Lembaga PAUD
   Kecamatan ……………..                                                                                      “…………………….”

      cap stempel & ttd                                                                                               cap stempel &ttd

      ............................                                                                                          ………………................
         nama terang                                                                                                       nama terang

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota …

*) Disesuaikan dengan penyebutan didaerah masing-masing
No comments:

Post a Comment