Contoh surat kuasa pembelian barang
SURAT KUASA PEMBELIAN BARANG
Nomor : ..............................................


Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ........................
Jabatan : ........................
Alamat : ........................

Dengan ini, memberi kuasa penuh dengan hak mengganti diri kepada :
Nama : ........................
Jabatan : ........................
Alamat : ........................

Untuk menjadi perwakilan pemberi kuasa atas pembelian sejumlah barang berharga sebanyak .............. di toko ............... pada tanggal ...............
Demikian pemberitahuan surat kuasa ini agar dipahami oleh pemilik toko dan untuk memberikan hak sama kepada pemegang kuasa untuk melakukan pembelian dan pembayaran yang sah.


                                                                                                                         .............. ..... ............ 2013
Yang diberi kuasa                                                                                                   Yang memberi kuasa...........................                                                                                                   ................................Demikian Contoh surat kuasa pembelian barang.

No comments:

Post a Comment