contoh format surat permohonan izin pemakaian lapangan


PEMERINTAH PROVINSI ......................
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
                Jalan ,.................. No, ............... Tlp, ........... Email, ........
Waetahina
--------------------------------------------------------------------------------------------
wainana, ..../ ...../ .......
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Mohon Izin Pemakaian Lapangan
                                                          
                                                                                       Kepada
                                                                                Yth, Kepala Desa Waetahina
                                                                                       Kecamatan Wainana
                                                                                       Di_
                                                                                            Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan pasukan pengibar bendera tingkat Provinsi tahun 2012, maka dengan ini kami mohon pemakaian lapangan bola kaki desa Waetahina dari tanggal, 01 Juli 2012-Tanggal 10 juli 2012.

Demikian penyampaian kami atas bantuan dan kerjasama disampaikan terima kasih.                                                                                             Kepala Dinas


                                                                                            ......................
                                                                                    Pembina Utama Madya
                                                                                    NIP,

Tembusan :
1. Camat Kecamatan Wainana
2 comments: