contoh format surat pesanan barangPEMERINTAH KOTA ……………………..
KECAMATAN ………………………
KELURAHAN ……………….
Jln. ………………….No. …...Tlp. ……………
W A E T A H I N A
           =============================================


Nomor            : ………………
Lampiran       : 1 (Satu ) Lembar
Perihal            : Pesanan Barang                                     Kepada
                                                                              Yth.  Pimpinan CV. TAHA AMBAK
                                                                                       Di –
                                                                                               T e m p a tBahwa untuk kelancaran tugas Kedinasan Kantor Kelurahan ………Kecamatan …………Kota……………., maka diharapkan kepada saudara dapat menyediakan 2 (Dua ) unit Printer dan 2 (Dua) Unit CPU selambat-lambatnya 1 minggu setelah Surat Pesanan Barang diterima, untuk kegiatan dimaksud tersebut daftar pesanan terlampir.

Demikian surat pesanan barang ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.Waetahina, ……/………20..
Lurah ………..……………………….
                  NIP. ……………………..

3 comments:

  1. Terima Kasih gan...ini sangat membantu...

    ReplyDelete
  2. TERIMA KASIH GOOGLE
    dengan ini kami sangat terbantu adm nya...

    ReplyDelete