contoh format surat permohonan bantuan infaq dan shadakah

PANITIA PEMBANGUNAN MUSHALLAH " ( ..................... ) "
DESA ( ..................... )
KECAMATAN ( ......................... )
Jln. ............................ No ............................... Tlp ................... Pos ...........
================================================================
Nomor :
Perihal : Permohonan Bantuan Infak
             dan Shadakah
                                                                                Kepada
                                                                         Yth, Bapak/ Ibu para Muslimin/ Muslimat
                                                                                Di_
                                                                                      Tempat


Assalamualaikum Wr, Wb

Dengan memohon ridho Alllah SWT, semoga senantiasa mencurahkan rakhmatNya kepada Kita semua amin.
    Sehubungan dengan akan dilaksanakan pembangunan Mushallah "( ............... )" di RT 05 desa (.................), maka panitia pembangunan memohon kerelaan dari Bapak/ Ibu para kaum Muslimin/ Muslimat agar dapat menyumbangkan infaq dan shadakah untuk pembangunan mushallah tersebut.

Demikian dan terima kasih, semoga amal ibadah dapat diterima disisi Allah SWT.

Panitia Pembangunan Mushallah "(..............) RT 05 desa (......................).

                                                                                     (nama desa), 10 juli 2012
          Ketua                                                                           Sekretaris    (     nama     )                                                                   (     nama     )
                                                  Mengetahui
                                                 Kepala Desa                                           (          nama          )
KETERANGAN :
diatas hanya sebuah contoh, teman bisa dapat menambahkan kata-kata/kalimat sesuka teman.

No comments:

Post a Comment