Contoh Formulir 2 Data Dasar Gapoktan PUAP


Kemarin saya sudah posting contoh Formulir 1 Data Dasar Gapoktan PUAP, dan pada postingan kali ini, saya akan berikan contoh Formulir 2.
Berikut contoh Formulirnya :DATA DASAR GAPOKTAN PUAP

                                                                                                                                                 Pas
                                                                                                                                                Foto
                                                                                                                                             ( Ketua )
                                                                                                                                                4 x 6


1. Nama Gapoktan                        : ............................................................................................................

2. Alamat Gapoktan
         Provinsi / Kabupaten / Kota  : ............................................................................................................
         Kecamatan                           : ............................................................................................................
         Desa                                     : ...........................................................................................................
         No. Telp                               : ...........................................................................................................

3. Tanggal Pendirian / Pengukuhan Gapoktan
        Tanggal Pendirian                  : ....................../....................../..............................................................
        Tanggal Pengukuhan              : ....................../......................./.............................................................
        Tahun RUB                           : ............................................................................................................

4. Pengurus Gapoktan
        Ketua                                   : .............................................................................................................
        Hp. Ketua                            : .............................................................................................................
        Sekretaris                             : .............................................................................................................
        Hp. Sekretaris                      : .............................................................................................................
        Bendahara                            : .............................................................................................................
        Hp. Bendahara                     : .............................................................................................................

5. Rekening Gapoktan
        Nomor Rekening                  : .............................................................................................................
        Nama Cabang Bank             : .............................................................................................................
        Alamat Cabang Bank            : .............................................................................................................                                                                                                                                         Ketua Gapoktan.

                                                                                                                                           Ttd + Stempel

                                                                                                                                              ( NAMA )Lihat Contoh Formulir 2A

No comments:

Post a Comment