Contoh Format Surat Berdasarkan Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010


Contoh - contoh surat dibawah ini berdasarkan Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor : 01 / KEP / PKK / VII / 2010 Tentang  Rumusan Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010KOP SURAT


BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN

Pada hari ini, hari ………. tanggal ………. Tahun ………., bertempat di ………. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1.       Nama : ……………………………………………
Jabatan : ………………………………………..

Yang lama yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

2.       Nama : ……………………………………………………..
Jabatan : ………………………………………………….

Yang baru yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Berdasarkan keputusan ……………………. Nomor : ……../KEP/ ………. Tanggal, ……………….. maka :
a.        Pihak Pertama menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Umum / Ketua TP PKK kepada Pihak Kedua
b.       Pihak Kedua menerima tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Umum TP PKK / Ketua TP PKK dari Pihak Pertama
c.        Mulai saat penanda tanganan Berita Acar Serah Terima ini, tugas dan anggung jawab beralih dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
d.       Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap lima.

                 Yang menerima :                                                                                                Yang menyerahkan :
                   PIHAK KEDUA                                                                                          PIHAK PERTAMA


( ………………………. )                                                                                               ( ………………………….. )
Disaksikan oleh :
         Kedua                                                                                                                      Pertama


( ………………………… )                                                                                             ( ………………………… )
Ketua Dewan Penyantun TP. PKK  Provinsi                                     Ketua Umum / Ketua TP. Pkk Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa                                                            Kabupaten / Kota, Kecamatan
Kelurahan

KETUA UMUM/KETUA TP PKK ………………………

NASKA PELANTIKAN

DENAGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA ATAS RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA, PADA HARI INI ……………………. TANGGAL …………………, SAYA SELAKU KETUA UMUM/KETUA TIM PENGGERAK ……………………….. DENGAN RESMI MELANTIK :
……………………………………………………………………………….

SEBAGAI
KETUA TIM PENGGERAK PKK …………………………… BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA UMUM/KETUA TP PKK …………………….NOMOR : ………………, TANGGAL …………., SAYA PERCAYA BAHWA IBU AKAN MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SEBAIK-BAIKNYA DISERTAI PENUH RASA TANGGUNG JAWAB SESUAI DENGAN YANG DIPERCAYAKAN KEPADA IBU UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA PKK DALAM MENYUKSESKAN PEMBANGUNAN.


                DIKUKUHKAN                                                                                     KETUA UMUM/KETUA TP. PKK
                      OLEHGUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA,                                                       …………………………………………..
CAMAT, KEPALA DESA/LURAH

Catatan :
Ditingkat Pusat hanya ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri  tanpa pengukuhan

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

KEPUTUSAN

NOMOR : ………./KEP/PKK ………./…………/2010

TENTANG
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………

KETUA UMUM / KETUA TIM PENGGERAK PKK
Menimbang           :               ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Mengingat             :               1. ……………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………
Memperhatikan :                 ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

MEMUTUSKAN :   ……………………………………………………………………………………………………………….

MENETAPKAN       :              ……………………………………………………………………………………………………………….
PERTAMA              :              ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..

KEDUA                    :              ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

KETIGA                   :               ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Ditetapkan di        :               ……………………………………………………………………………
Pada tanggal          :               …………………………………………………………………… 2010

KETUA UMUM / KETUA……………………………………………………………
Nama Penanda Tangan
Tembusan, disampaikan kepada :
1.       Yth. ……………………………………………………………………………
2.       Yth. ……………………………………………………………………………
3.       Yth. ……………………………………………………………………………

KOP SURATSURAT KUASA

NOMOR : ………………………/SK/PKK………………/…………….2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama      : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Jabatan : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Alamat    : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Memberi kuasa kepada :

Nama      : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Jabatan : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Alamat    : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Untuk………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...........................................................................................................................................


Dikeluarkan di      : ……………………………………………..
                                                                                                Pada tanggal          : ……………………………………………..2010


      Yang Diberi Kuasa,                                                                                                Yang Memberi Kuasa……………………………………….                                                                  ……………………………………………
Nama Penanda Tangan                                                                             Nama Penanda Tangan
KOP SURATSURAT KETERANGAN

NOMOR : ……………………………../KTR/PKK…………../…………../2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                                     : ……………………………………………………………………………..
Jabatan                   : ……………………………………………………………………………..
Alamat                                    : ……………………………………………………………………………..


Menerangkan bahwa          :

Nama                                      : ……………………………………………………………………………..
Jabatan                   : ……………………………………………………………………………..
Alamat                                    : ……………………………………………………………………………..


Adalah………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan           : …………………………………….
Pada tanggal          : …………………………… 2010

KETUA UMUM/KETUA


……………………………………………………….
Nama Penanda TanganKOP SURAT


Nomor Surat         :……/Skr/PKK……/V/10                                                        ………………………….., ……………………..
Lampiran               : ……………………………….
Perihal                   : ……………………………….
Kepada
Yth.         ………………………………………
………………………………………
………………………………………
Di
………………………………………


Kata pembuka, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Isi / Maksud surat, ………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Penutup, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Ketua Umum/Ketua,


 ……………………………….
        Nama jelas penanda tangan

Tembusan :
1.       Yth. ……………………………….
Selaku Ketua Dewan Penyantun TP. PKK ……………..
2.       Yth. ……………………………….
KOP SURAT
SURAT EDARAN

NOMOR : E/……./PKK……../………/2010

TENTANG

……………………………………………………..
………………………………………………………………….

1.       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.       Demikian ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Dikeluarkan di      : …………………………………………..
Pada tanggal          : …………………………………2010

KETUA UMUM/KETUA         …………………………………………..
                                                                                                    Nama Penanda Tangan


KOP SURAT

PENGUMUMAN

NOMOR : Peng …………………../PKK……………/………………./2012

TENTANG

HARI LIBUR TUTUP TAHUN


Dalam rangka menyongsong Tahun Baru 2011 dengan ini diumumkan bahwa Kantor Sekretariat Tim Penggerak PKK ………………….. akan ditutup pada tanggal …………… s.d …………… 2011.

Kegiatan Kantor akan dimulai kembali pada tanggal, …………………………………………..

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Dikeluarkan di      : ………………………………………..
Pada tanggal          : ……………………………… 2010

 KETUA UMUM/KETUA


             ……………………………………..
Nama Penanda Tangan
Tembusan, disampaikan kepada :
1.       Yth. ………………………………
2.       Yth. ………………………………
3.       Yth. ……………………………

KOP SURAT

Jakarta, ………………………… 20…

Kepada :
        Yth ………………………………..
………………………………..
Di
     ……………………………


UNDANGAN

NOMOR : UND ……………… / Skr / PKK……………../………/2010


Dengan ini kami harapkan kehadiran Ibu/Bapak pada acara rapat ……………………. Yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal          : …………………………………………………………………………
Waktu                    : …………………………………………………………………………
Tempat                   : …………………………………………………………………………
Acara                      : …………………………………………………………………………

Pakaian                  : …………………………………………………………………………

Atas perhatian dan kehadiran Ibu/Bapak, diucapkan terima kasih.


  An. KETUA UMUM/KETUA
Sekretaris Umum/Sekretaris


         …………………………………………………….
   Nama Penanda Tangan
Tembusan, disampaikan kepada :
1.       Yth. ……………………………….
2.       Yth. ……………………………….
3.       Yth. ……………………………….


KOP SURAT
SURAT PENGANTAR
NOMOR : …../S.P/Skr/PKK……/……/2012

Kepada
      Yth. …………………………..
……………………………

NO
YANG DIKIRIM
BANYAKNYA
KETERANGAN
1
2
3
4


Jakarta, ……………………………….. 2010
        
An. KETUA UMUM/KETUA
      Sekretaris Umum/Sekretaris


                                                                                                                  ………………………………………………….
           Nama Penanda Tangan
Tembusan, disampaikan kepada :
1.       Yth. ……………………………….
2.       Yth. …………………………….
3.       Yth. …………………………….
KOP SURAT

SURAT TUGAS

NOMOR : ………/ST/PKK………./………../2010
               
Dasar      :               1.  ……………………..........................................................................
     ……………………..........................................................................
2.……………………...........................................................................
    ……………………..........................................................................


KETUA UMUM/KETUA TIM PENGGERAK PKK

MENUGASKAN :

Kepada :                Nama                      : ……………………..........................................................................
Jabatan   : ……………………..........................................................................

Untuk ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………tanggal, ……………………………. di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Surat tugas ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan setelah tugas selesai agar memberikan laporan tertulis kepada Ketua Umum / Ketua.


Dikeluarkan di : …………………………………..
                                                                                                                                Pada tanggal          : ………………………… 2010

KETUA UMUM / KETUA


          ……………………………………………
Nama Penanda Tangan
Tembusan, disampaikan kepada :
1.       Yth. ……………………………….
2.       Yth. ……………………………….
3.       Yth. ……………………………….LOGO PKKPEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA


PIAGAM PENGHARGAAN
KETUA UMUM TIM PENGGERAK PKK MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :
TIM PENGGERAK PKK


DESA / KELURAHAN             :
KECAMATAN                         :
KABUPATEN / KOTA             :
PROVINSI                                :

JAKARTA, …………………………… 2010

  KETUA UMUM       ……………………………………..

No comments:

Post a Comment