Contoh Surat Undangan untuk mengikuti Pelatihan Operator Komputer
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN .............................
========================================================================
........., 30 06 2013
Nomor    : ../..../.../.....
Lampiran : ....................
Perihal     : Undangan

                                                                                                              Kepada
                                                                                                      Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
                                                                                                              Se-Kabupaten ..............................
                                                                                                              Masing-masing
                                                                                                              Di-
                                                                                                                    Tempat


Dalam rangka pelaksanaan " PELATIHAN OPERATOR KOMPUTER ", untuk itu dimintakan agar saudara menugaskan 2 ( Dua ) Orang yang memiliki kemampuan penguasaan komputer sebagai peserta pada kegiatan dimaksud, yang Insya Allah dilaksanakan pada :

     Hari / Tanggal : .........................................
     Waktu            : .........................................
     Tempat           : .........................................

Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.                                                                                                                                                   Ketua                                                                                                                                            ( Nama jelas )

1 comment: