contoh format surat undangan menghadiri acara safari ramadhan
PEMERINTAH KOTA ( ......................... )
KECAMATAN ( ...................... )
Jalan : ............................No, ............... Tlp, ...................
W A I N A N A
========================================
                                                                                                     Wainana. .../....../.......
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Safari Ramadhan 
                                                                        Kepada
                                                                Yth, 1. Kepala Desa/ Lurah
                                                                        2. Kapolsek ( .............)
                                                                        3. Danramil (............. )
                                                                            Masing-masing
                                                                            Di_
                                                                                  Tempat


Sehubungan dengan kunjungan walikota ( .................. ) dalam rangka melaksanakan Safari Ramadhan dan tausiah serta buka puasa bersama, untuk maksud tersebut maka kami mengundang Saudara beserta Imam, syara dan tokoh masyarakat untuk menghadiri acara tersebut yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/ tanggal :
Waktu :
Tempat :

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.                                                              CAMAT ( .................. )                                                            (            NAMA             )
                                                             NIP.

Tembusan kepada Yth :
Walikota (..................) sebagai laporan

Catatan :

contoh format surat berita acara pinjam pakaiPEMERINTAH KOTA (..........................)
KECAMATAN (.........................)
Jln : .................................No, ..................Tlp, ..................
WARUPUTIH
============================================================


                                                    BERITA ACARA PINJAM PAKAIYang bertanda tangan dibawah ini :

     Nama :
     Nip :
     Pangkat/ Golongan :
     Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama .

     Nama :
     Nip :
     Pangkat/ Golongan :
     Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua seperangkat SSB untuk dipinjam pakai.

Demikien berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya


                                                                         Waruputi, ..../ ...../ ........
Pihak Kedua                                                           Pihak Pertama
(     nama     )                                                           (     nama     )
NIP.                                                                         NIP.

contoh format surat berita acara penyerahan barang


PEMERINTAH KOTA ( .......... )
KECAMATAN ( ............. )
Jalan : ........................................... No, ............... Tlp, ....................
WARUPUTIH
======================================================


BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG
NOMOR : ........./.................../.......................


Pada hari ini Senin, tanggal Satu Januari, Tahun Dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
    Jabatan :
    Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
    Jabatan :
    NIP :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa :
20 (dua puluh) pasang pakaian dinas beserta atributnya dan barang tersebut dalam keadaan baik dan layak pakai.

Demikian berita acara ini kami buat dalam rangkap 2 ( dua ) untuk digunakan sebagaimana mestinya

                                                                            Waruputih, .../......../....

     Yang Menerima                                                Yang Menyerahkan
    PIHAK KEDUA                                              PIHAK PERTAMA
          PPTK                                                           CV. LAO LAO
(            nama             )                                        (          nama            )
NIP :                                                                            Direktur

                                               Mengetahui
                               Kepala Kantor Camat ( ................)

                                            (     NAMA     )
                                                 Pembina
                                          NIP: ...........................

contoh format surat permohonan pindah/mutasi pegawaiPerihal : Permohonan Pindah

                                                                            Kepada
                                                                    Yth, Bupati/ Walikota (................)
                                                                            cq. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
                                                                            Di_
                                                                                  (................)Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :
          Nama :
          NIP :
          Tempat / Tanggal Lahir :
          Pendidikan :
          Pangkat/ Golongan, Ruang :
          Jabatan :
          Unit kerja :
          Instansi :

Memohon kiranya bapak Bupati/ Walikota (.................) dapat memindahkan/ memutasikan Saya ke sekolah (.................) Kabupaten/ Kota (.................) dengan pertimbangan :
          1. Mengikuti suami karena suami bertugas di Dinas Kabupaten/ Kota (.................)
Sebagai bahan pertimbangan akan Saya lampirkan data-data sebagai berikut :
          1. SK 80%
          2. SK 100%
          3. SK Suami
          4. Surat persetujuan dari kepala sekolah (...................) Kabupaten/ Kota (..........................)

Demikian permohonan yang dapat Saya sampaikan dengan harapan kiranya bapak Bupati/ Walikota dapat mengabulkannya.


                                                                                 Wainana, ......./............/............
                                                                                                Pemohon
                                                                                          (         nama         )
                                                                                          NIP:

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati/ Walikota (...................) di............
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga di...............
3. Kepala Sekolah (...................) di................
4. Kepala Sekolah (...................) di................

contoh format surat edaran penerbitan ktp dari kecamatan ke kelurahan dan desa

PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA ( .................)
KECAMATAN (..............................)
Jalan: ......................................................................No, ................Tlp, .................
WARUPUTIH
===========================================================
                                                                                          WARUPUTIH,........../.........../...........
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Edaran Penerbitan KTP
                                                                             Kepada
                                                                      Yth, Kepala Desa/ Lurah
                                                                             Se Kecamatan(..............)
                                                                             Di_
                                                                                   Tempat


   Dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan, khususnya penerbitan Kartu Tanda Penduduk, maka disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi penduduk yang akan mengurus KTP dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
    a. Surat keterangan dari Desa / Kelurahan asal
    b. Kartu Keluarga
    c. Pas Foto 2x3 cm ( dua lembar).
2. Dagi penduduk pendatang yang ingin memiliki KTP, ditambah dengan surat keterangan pindah dari Desa/ Kelurahan asal.

   Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan guna menghindari data kependudukan ganda dan disampaikan terima kasih.
                                                                      CAMAT (.........................)
                                                                            (        NAMA        )
                                                                             NIP :

contoh format surat kuasa pendaftaran nama domainPEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA(........................................)
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan:..................................No:...........................Tlp:............................
============================================================
SURAT KUASA
No: ................./............/.................


Yang bertanda tangan dibawah ini, selanjutnya sebagai pihak pertama

Nama Lengkap:
Nama Instansi:
Jabatan :
Alamat:
Nomor Telepon:
Faximil:

Memberikan Kuasa kepada pihak kedua:

Nama:
Nomor KTP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Faximil :

Untuk melakukan pendaftaran nama domain : ................................ yang selanjutnya akan digunakan sebagai alamat website Pemerintah Kabupaten/ Kota (    ..........    ).
Penanggung jawab penggunaan dan pengelolaan nama domain adalah tetap pada pihak pertama.
demikian surat kuasa ini dibuat untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

                                                                                 An, Bupati/ Walikota
                                                                           Sekretaris Kabupaten/ Kota
                                                                             (               nama               ) 
                                                                             Pangkat :..........................
                                                                             NIP :...............................

Tembusan Kepada Yth:
1.Bupati/ Walikota..........di............
2.Pertinggal


contoh format surat permintaan nama-nama nelayan tangkap budidaya/ pengolah ikanPEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA(...............................)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jln,.................................................No..........Tlp.....................................
                                                     WARUPUTIH                                       Kode Pos:.....
============================================================
Nomor:
Lampiran:
Perihal: Permintaan nama-nama nelayan
            tangkap budidaya/ pengolah ikan

                                                                            Kepada
                                                                     Yth, Kepala Desa/ Kelurahan Pesisir
                                                                            se Kabupaten/ Kota(.......................)
                                                                            Di_
                                                                                  Tempat


        Sehubungan dengan belum terdatanya nama-nama nelayan di Kabupaten/ Kota(.........................), baik yang telah menerima paket bantuan sarana perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan maupun yang belum menerima, maka dengan ini kami memohon kiranya bapak/ ibu dapat membantu melengkapi data yang dimaksud sesuai dengan format(Terlampir).
     Perlu disampaikan pula bahwa, data tersebut kami jemput/ ambil bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada bulan .......... tahun..........

         Demikian untuk diketahui dan disampaikan terima kasih.
                                                               Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
                                                                    Kabupaten/ Kota(...................)
                                                                                  (NAMA)
                                                                              Pembina TK. I
                                                                             NIP:....................
Tembusan:
-Bupati/ Walikota(................)
 (sebagai Laporan)
-Kepala kecamatan 
 se Kabupaten/ Kota(................) 
  masing-masing ditempat
-Arsip

contoh format surat permohonan penyampaian nama-nama PPS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA/KABUPATEN(.................................)
================================================================
Waruputih,  .../.../ 2012
Nomor:
Lampiran:
Perihal: Permohonan Penyampaian Nama-nama PPS

                                                                                                 Kepada
                                                                                         Yth. Kepala Kelurahan/ Desa
                                                                                                 se Kabupaten/ Kota(..............)
                                                                                                 Di_
                                                                                                       Tempat.


       Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota/ Kabupaten(...................) tahun 2012 maka sesuai dengan UU No. ..... tahun.......tentang Penyelenggaraan Pemilu serta Peraturan KPU No. .....tahun..........tentang Pedoman tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS. Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kami memohon kepada Bapak/ Ibu agar dapat menyampaikan nama-nama PPS di Kelurahan/ Desa di wilayah masing-masing maksimal 6 orang yang nantinya akan kami seleksi dan diangkat menjadi PPS. Batas akhir penyampaian tanggal....../......./ 2012. Adapun syarat - syarat calon anggota PPS dan jadwal seleksi terlampir.
       Demikian permohonan kami, atas kesediaan dan kerjasama, dihaturkan terima kasih.
                                                                                                        Ketua


                                                                                                         TTD

                                                                                                      (NAMA)

Tembusan:
-Kepala wilayah Kecamatan se Kabupaten/ Kota(..........)
-Arsip

contoh format surat permohonan pemberian izin kepada pegawai/mahasiswa

PEMERINTAH PROVINSI(.................................)
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl.............................................................No,...................Tlp,...................
WAETAHINA
============================================================
                                                                                                 WAETAHINA, ..../...../.......
Nomor:
Lampiran:
Perihal: Mohon Izin


                                                                                                Kepada
                                                                                        Yth, Camat(.......................)
                                                                                                Di_
                                                                                                     WAINANADengan hormat, salah satu program Kementrian Pemuda dan Olah Raga RI yaitu kegiatan Pelatihan Building Pemuda Indonesia. Maka Kami mohon kiranya Bapak/ Ibu dapat mengizinkan Pegawai/ Mahasiswa yang namanya terlampir untuk mengikuti kegiatan dimaksud.
yang akan dilaksanakan dari tanggal, ...... s/d....../......./ di ............................

Demikian permohonan Kami atas kerjasamanya Kami haturkan terima kasih.

                                                                                                         Kepala Dinas
                                                                                                           (NAMA)
                                                                                                 Pembina Utama Madya
                                                                                                 NIP.

Tembusan kepada Yth:
1.Walikota/Bupati(.................)
2.Rektor Universitas(..............) di(...........)
3.Rektor Universitas(..............) di(...........)
4.Arsip

contoh format surat undangan mengikuti lombaPEMERINTAH KOTA/KABUPATEN(.............................................................)
SEKRETARIAT DAERAH
PANITIA HARI BESAR NASIONAL
Jln...............................................................No..........Tlp,...........
WAELALAN
============================================================
Nomor:                                                                                                Waelalan,.../...../.........
Lampiran:
Perihal: Undangan
                                                                                           Kepada
                                                                                    Yth,........................
                                                                                           Di_
                                                                                                 WARUPUTIH


Dalam rangka memeriahkan pelaksanaan hari ulang tahun Pemerintah Kota/ Kabupaten(...................) ke VIII Tahun 2012, Panitia Hari Besar Nasional Kota/ Kabupaten(...................) bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan mengadakan Lomba Makan Ikan bagi Pejabat di Lingkup Pemerinth Kota/ Kabupaten(.....................), Camat dan Lurah se Kota/ Kabupaten(.......................).
Untuk hal dimaksud, Kami mengundang Bapak/ Ibu untuk menghadiri acara dimaksud sekaligus sebagai Peserta, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal:
Waktu:
Tempat:

Demikian disampaikan dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.
                                                                                    Sekretaris Daerah
                                                                                            Ketua
                                                                               PHBN Kota/ Kabupaten
                                                                                    MARLAN S,S.IP
                                                                                  NIP,000000000000
Tembusan Yth:
Walikota/ Bupati(...............)

Peserta Per SKPD dan Panduan Lomba Terlampir

MACAM-MACAM SURAT DINAS

SURAT PENGANTAR
SURAT PEMBERITAHUAN
SURAT PERMOHONAN BANTUAN
SURAT PERNYATAAN
SURAT PENGUMUMAN
SURAT PERINGATAN
SURAT PERMOHONAN IZIN
SURAT PEMBERIAN IZIN
SURAT PERINTAH KERJA
SURAT PERJANJIAN KERJA
SURAT PENGUSULAN
SURAT PENUNJUKAN
SURAT PEMBERIAN BANTUAN
SURAT PANGGILAN
SURAT KETERANGAN
SURAT KEPUTUSAN
SURAT KUASA
SURAT UNDANGAN
SURAT UCAPAN TERIMA KASIH
SURAT TUGAS
SURAT EDARAN
SURAT SUSULAN
SURAT BERITA ACARA
SURAT LAPORAN
SURAT REKOMENDASI

contoh format surat panggilan tindak lanjut laporan penyerobatan hakPEMERINTAH KOTA (………………………………….)
KECAMATAN (……………..)
Jln….…….…………… Nomor…………………………Tlp……………..
(…………….)

Nomor                  :  
Lampiran              :   -                                                                           Kepada
Perihal                  : Panggilan                                                    Yth, Kepala Desa (..............)   
                                                                                                               Di_
                                                                                                                      Tempat
        Menindaklanjuti surat dari saudara Marlon tanggal …/…/2011 tentang laporan penyerobotan hak, untuk itu dimintakan kepada saudara untuk memanggil orang-orang yang namanya tersebut dibawah ini untuk menghadap di kantor camat (………….) pada hari:

      Hari/Tgl                : 
      Watu                     :  
      Tempat                  :
   
Guna Penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di desa saudara, adapun nama-nama tersebut,

      1.  Yoland
      2.  Arlan.

Demikian untuk diketahui atas perhatian disampaikan terima kasih.

……/…./…../2011
Camat   (……..)


(……………….)
Nip 


contoh format surat keterangan izin penelitian dari kecamatan


PEMERINTAH KOTA (……………………………)
KECAMATAN (……………..)
           Jl ….…….……………………………….……… Nomor………………Tlp……………….
WAESUMBUR


SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

      NOMOR :… /… /2011


Yang Bertanda Tangan dibawah ini :
N a m a             :  
N I P                             :
J a b a t a n                   :
Bertindak atas nama Camat (…………..)
Memperhatikan Surat  Unuversitas (…………….) Nomor ../../../../2011 Tanggal ../../ 2011 dengan ini memberikan izin survey/mencari data instansi dan lapangan kepada :
N a m a             :
No Induk Mahasiswa       :
P e k e r j a a  n            :
J u r u s a n                   :
Judul Penelitian :
Lokasi kegiatan  :

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1.    Izin ini hanya untuk kegiatan mencari data atau bahan penulisan skripsi
2.    Mentaati ketentuan yang berlaku
3.    Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu harus melaporkan diri ke Kepala Desa Setempat
4.    Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung
5.    Harus memperhatikan adat istiadat setempat
6.    Izin ini berlaku hingga selesai dilaksanakan penelitian
7.    Setelah melaksanakan kegiatan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada  Camat (…………………)

Demikian Surat Izin ini kami berikan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang bersangkutan dengan kegiatan ini agar dapat memberikan bantuan seperlunya untuk kelancaran kegiatan dimaksud.

Dikeluarkan di    :
Pada Tanggal      :
An. CAMAT (………………)

MARLAN S,S.IP
NIP.